Make your own free website on Tripod.com
HARAPANKU


    Selepas kursus ini saya berharap dapat mempelajari dan menambah ilmu yang belum saya ketahui. Semoga ilmu tersebut ada manafaatnya kepada diri saya sendiri dan masyarakat.

    Perkembangan ilmu ini, insyallah akan saya kembangkan kepada rakan sejawatan samada di sekolah dan sekolah lain. Komputer ini sebagai alat bantu mengajar sesuai dengan konsep Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK).

    Kepada semua pensyarah Maktab Perguruan Batu Pahat yang telah banyak menunjuk ajar kepada saya, saya ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga dan saya berdoa agar mereka yang terlibat akan mendapat ganjaran pahala disisi Allah swt. Semoga ilmu tersebut sebagai ilmu yang bermanafaat.

    Terima kasih.

[Biodata] [Hobi] [Kerjaya] [Pengalaman Dibidang Komputer] [Sekolahku] [Harapanku]
[ Nota-nota ] [ Hotlink ]